Yleistä

Nämä ovat Vieskan Sisustajat Oy:n (jäljempänä "Vieskan Sisustajat") ylläpitämät ehdot (jäljempänä "Ehdot") Koko tila- suunnitteluohjelmalle (jäljempänä "KT-suunnittelu"), jossa hyödykkeiden myyjänä on joko Vieskan Sisustajat Oy (y 0655762-7) tai erikseen mainittu kolmas osapuoli.

Kehotamme KT-suunnittelun käyttäjää (jäljempänä "käyttäjä") tutustumaan huolellisesti näihin Ehtoihin ennen KT-suunnittelun käyttämistä. KT-suunnittelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja. KT-suunnittelun käyttäminen tulkitaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Asiakas / käyttäjä

Vieskan Sisustajat myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää KT-suunnittelua. Käyttäjä saa tehdä suunnitelmia ja sisustaa käyttäen ainoastaan KT-suunnittelussa olevia tai Vieskan Sisustajien hyväksymiä materiaaleja tai toimintatapoja. Käyttäjä saa käyttää KT-suunnittelua ja KT-suunnittelussa olevaa aineistoa ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tästä poikkeava toiminta on mahdollista ainoastaan Vieskan Sisustajien kanssa tehdyllä erityisellä sopimuksella.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin KT-suunnittelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymisen.

Käyttäjä saa ladata tietokoneelleen, tulostaa tai jakaa verkossa KT-suunnittelussa tekemää aineistoa vain omaan henkilökohtaiseen ei-kaupallista käyttöä varten. Käyttäjän on tällöin säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla Vieskan Sisustajien tai sen yhteystyökumppaneiden omaisuutta.

Tallentaakseen ja nähdäkseen suunnitelma/tarjous- tulosteen, on käyttäjän rekisteröidyttävä. Käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä KT-suunnitelman vaatimat tiedot. Käyttäjä sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksen ja salasanan salassa ja olemaan luovuttamatta sitä kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä tilauksista. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Vieskan Sisustajille välittömästi, mikäli käyttäjä epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Vieskan Sisustajat pidättää oikeuden sulkea asiakkaan tunnusten käyttöoikeden milloin tahansa, mikäli Vieskan Sisustajat epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

KT-suunnittelu myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä "Kuluttaja") ja yritys-, julkishallinto- ja yhteisöasiakkaalle (jäljempänä "Yritysasiakas"). Ehdossa molemmissa tapauksissa voidaan käyttää nimitystä "asiakas" tai "käyttäjä".

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa sitä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja Vieskan Sisustajien välisessä kaupankäynnissä sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä Ehdoissa ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät Kuluttajalla vähintään nimi, laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Laskutuskaupassa Kuluttajan on ilmoitettava pyydettäessä myös henkilötunnus luottotietojen tarkastamista varten. Yritysasiakkaan on ilmoitettava vähintään nimi, laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Laskutuskaupassa Yritysasiakkaan on ilmoitettava myös yrityksen y-tunnus ja pyydettäessä yrityksen nimenkirjoittajat. Vieskan Sisustajat pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta laskutusasiakkaaksi. Kaikki oikeudet pidätetään. Asiakkaan vastuulla on, että Vieskan Sisustajilla on ajan tasalla olevat tiedot.

Vieskan Sisustajat ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä Ehdoissa mainitut oikeudet. Vieskan Sisustajilla on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

KT-suunnittelussa voidaan julkaista tekstiä, kuvia, ääniä, audiovisuaalista materiaalia tai muunlaista aineistoa. Kaikki KT-suunnittelussa julkaistava aineisto, KT-suunnittelun visuaalinen ilme sekä KT-suunnittelu kokonaisuudessaan ovat tekijänoikeuslakien ja –sopimusten suojaamaa Vieskan Sisustajien omaisuutta. KT-suunnittelun, sen osien ja KT-suunnittelussa julkaistavan aineiston omistusoikeus sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Vieskan Sisustajille tai sen yhteistyötahoille.

Henkilötietojen käsittely

KT-suunnittelun kautta välitettäviä asiakkaiden ja muiden sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on asiallinen yhteys KT-suunnittelun, Vieskan Sisustajien tai näiden yhteistyökumppanien toimintaan, tallennetaan Vieskan Sisustajien asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin. Rekisteritietoja käsitellään rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Vieskan Sisustajat voi käyttää KT-suunnittelussa nk. eväste (cookies) – tiedostoja tai muta vastaavaa tekniikkaa, jonka avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä käyttäjien päätelaiteitta koskevaa tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä internet sivulta käyttäjä tuli KT-suunnitteluun. Evästeiden avulla Vieskan Sisustajat saa yleisellä tasolla tietoja muun muassa KT-suunnittelun käytöstä, kävijämääristä ja muista KT-suunnittelun käyttämisen tietojäljistä, mitä Vieskan Sisustajat voi hyödyntää palveluidensa parantamiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toimisen omilla selaimen asetuksilla. Tällöin käyttäjä hyväksyy ettei KT-suunnittelun kaikki toiminnot ole välttämättä käytössä.

Suunnitelmien säilyttäminen

KT-suunnittelu ei vastaa tallennettujen suunnitelmien, kuvien tai suunnitelma/tarjouksien säilymisestä.

Hinnat

Hinnat veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella, mikäli toimitus tapahtuu kahden kuukauden sisään tilauksesta tai tuotetiedoissa tai kampanjatiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Pitemmästä ajasta on sovittava Vieskan Sisustajien tai Vieskan Sisustajien yhteistyökumppaneiden kanssa erikseen.

Tuotteiden tai palvelujen hinnat sisältävät arvonlisäveron, muttei rahti tai muita toimitusmaksuja, ne ilmoitetaan erikseen suunnitelma/tarjous-lomakkeelle. Vieskan Sisustajat pidättää oikeuden hinnan muutoksiin.

Tilaaminen

Tilaaminen tapahtuu kun käyttäjä on rekisteröitynyt KT-suunnittelussa ja tarkastanut KT-suunnittelun laskemat arvioidut määrät ja esittänyt toivomuksen toimitusajasta. Tilaus ja siihen liittyvät tiedot käyttäjä täyttää suunnitelma/tarjous-sivuilla. Hyväksyessään tilauksen. tilaus siirtyy sähköpostilla käyttäjän valitsemaan toimipisteeseen, käyttäjän tilaajatietoihin ja rekisteröinnin yhteydessä kirjaan sähköpostiin

Vieskan Sisustajat ei vastaa siitä, jos tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

Tilausvahvistus

Kun tilaus on saapunut Vieskan Sisustajille tai Vieskan Sisustajien yhteistyökumppanille sähköpostiin, varmistetaan asiakkaalle tuotteiden saatavuus tilausvahvistuksella tilaajatietoihin kirjattuun sähköpostiin.

Toimitusaika

Toimitusaika ilmoitetaan viikkona ja vuotena jolloin tuote on jakelussa.

Vieskan Sisustajat ei vastaa toimituksen viivästymisen johdosta mahdollisesti aiheutuneista kuluista.

Toimitustavat

Asiakas voi noutaa tuotteet joko Vieskan Sisustajien tai Vieskan Sisustajien yhteistyökumppanin toimipaikasta.

Jos asiakas valitsee toimituksen työmaalle, tuotteet toimitetaan "Tapettirahtina" tai "Lavarahtina" joiden hinnan käyttäjä näkee KT-suunnittelusta. Toimitus tapahtuu vain Manner-Suomen osoitteisiin joihin on kiinteä tieyhteys. Lavarahti-toimituksissa asiakkaan on kustannuksellaan varmistettava, että toimitus voidaan toimittaa täysperävaunulla tai pakettiautolla. Toimitus tapahtuu "purku autosta pihalle" periaatteella, toimituksen siirto tästä eteenpäin on asiakkaan omalla vastuulla, sisään kanto ja suojaaminen on asiakkaan vastuulla.

Vieskan Sisustajat pidättää oikeuden muuttaa asiakkaan valitsemaa toimitustapaa, mikäli valittu toimitustapa ei ole mahdollinen. Asiakkaalle erikseen valmistetuista, tilatuista ja muokatuista tuotteista ei myönnetä yksipuolista peruutusoikeutta, asiakkaasta johtuvasta peruutuksesta peritään mahdolliset kustannukset kokonaisuudessaan.

Mikäli jo sovittu kauppa peruuntuu toimitusvaikeuksien takia, myyjän vastuu rajoittuu enintään kaupan peruuttamiseen ja purkautumiseen, ennakkoon maksettu kauppasumma palautetaan asiakkaalle sellaisenaan lyhentämättömänä.

Vieskan Sisustajat ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä, jotka johtuvat Vieskan Sisustajien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure)

Reklamaatio

Asiakkaan tai hänen edustajan pitää olla vastaanottamassa toimitus. Asiakkaan on tarkastettava toimitus viipymättä ja merkittävä aina rahtikirjaan toimituksessa näkyvät vauriot. Mikäli merkintää ei tehdä, siirtyy vastuu asiakkaalle. Kaikissa reklamaatiossa asiakaan pitää olla yhteydessä toimipisteeseen josta tuotteet on tilattua viimeistään 7pv kuluessa toimituksesta.

Maksutavat

Käteinen ennakkoon tai noudettaessa.

Laskutus 7pn netto.

Omistusoikeus

Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun koko kauppasumma on maksettu.

Palautusoikeus

Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa tai vaihtaa tilaamansa tuotteet 14pv sisään toimituksesta, koskee vain kuluttaja-asiakkaita. Asiakkaan on aina sovittava jos aikoo käyttää palautus- tai vaihto-oikeutta siinä toimipisteestä josta tuotteet on toimitettu. Palautukseen hyväksytään, ne tuotteet jotka ovat käyttämättömiä ehjiä alkuperäisessä myyntipakkauksessa ja niitä ei ole erikseen tilattu, valmistettu tai muokattu asiakkaalle. Asiakkaalle hyvitetään tuotteet, kun ne on tarkastettu ja todettu asianmukaisiksi. Asiakas vastaa itse palautuskustannuksista.

Takuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Takuuasioissa pitää olla yhteydessä tuotteet toimittaneeseen toimipisteeseen.

Muutokset

Vieskan Sisustajilla on oikeus milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tehdä KT-suunnitteluun, KT-suunnittelun sisältöön, toimintoihin, palveluihin, ohjelmiin, tuotteisiin tai hintoihin muutoksia tai korjauksia. Vieskan Sisustajilla on myös oikeus poistaa käytöstä KT-suunnittelu kokonaisuudessaan tai tiettyjä KT-suunnittelun osia, toimintoja tai palveluja sekä oikeus rajoittaa KT-suunnittelun, niiden osien, toimintojen tai palvelujen käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Vieskan Sisustajilla on oikeus oman harkintansa perusteella milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, täydentää tai korjata Ehtoja. Muutetut Ehdot astuvat voimaan, kun Vieskan Sisustajat on toimittanut uudet Ehdot nähtäväksi KT-suunnittelussa. Ehdot tulevat käyttäjää kohtaan sitoviksi, kun käyttäjä Ehtojen muuttamisen jälkeen seuraavan kerran käyttää KT-suunnittelua. KT-suunnittelun käyttäminen Ehtojen muuttumisen jälkeen tulkitaan, että käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tilauksiin Vieskan Sisustajat noudattaa tilausajankohdan Ehtoja.

Vastuunrajoitus

KT-suunnittelu toimitetaan "sellaisena kuin se on" periaatteella. Vieskan Sisustajat pyrkii ylläpitämään KT-suunnittelua parhaan kykynsä mukaan. Vieskan Sisustajat ei takaa eikä vastaa siitä, että KT-suunnittelu, sen toiminnot ja palvelut toimisivat oikea-aikaisesti, virheettömästi ja keskeytyksestä, eikä KT-suunnittelussa olevien aineistojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, käytettävyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tuotteet ovat suosituksia joiden oikeellisuudesta ja sopivuudesta täytyy käyttäjän itse varmistua. Käyttäjän on huomioitava myös, että osassa tuotteissa voi olla huomattavia värivaihteluja joita ei KT-suunnittelussa voida esittää.

Tietoturva ja linkit ulkopuolisille internetsivuille

Vieskan Sisustajat ei anna mitään takuita KT-suunnittelun suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy, ettei avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta voida taata. Käyttäjä myös hyväksyy, ettei Vieskan Sisustajat ole vastuussa KT-suunnittelun suojauksesta tai suojauksen puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.

KT-suunnittelu voi sisältää linkkejä muiden ylläpitämille internetsivuille. Linkit eivät osoita mitään Vieskan Sisustajien ja linkitetyn internetsivun, sivun ylläpitäjän tai sivulla olevan materiaalin välisestä suhteesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Käyttäjä siirtyy KT-suunnittelussa olevan linkin kautta ulkopuoliselle internetsivulle omalla vastuullaan.

Päivitetty 29.10.2014